NOWA
NOWY

slideshow

Trener personalny

 
NOWOŚĆ

Anatomia
Antropologia
Biochemia
Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej
Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
Fizjologia wysiłku fizycznego
Marketing w sporcie
Metodyka kulturystyki
Komunikacja interpersonalna
Metodyka pływania i aerobik w wodzie
Nowoczesne formy fitness przy muzyce
Podstawy teorii i metodyki sportu
Propedeutyka sportów walki
Żywienie i wspomaganie treningu
Innowacyjny sprzęt i metody treningu
Zabawy i gry ruchowe
Prawo w sporcie
Odnowa biologiczna i medycyna sportu
Trening zdrowotny
Przygotowanie pracy końcowej
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych, posiadających wykształcenie wyższe. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami - uprawiającymi sport rekreacyjnie. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie treningu indywidualnego, organizacji, planowania i monitorowania wysiłku przez osoby rekreacyjnie uprawiające sport.
 

3 semestry - 405 godzin

 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.