slideshow

Chemia


Edycja V

Podstawa programowa chemii
Chemia ogólna
Chemia organiczna
Chemia nieorganiczna
Chemia fizyczna
Chemia analityczna
Chemia jądrowa
Chemia a środowisko naturalne
Dydaktyka chemii
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania chemii w szkołach.
 
 
3 semestry - 380 godzin
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
 
Semestr letni 2016/2017:
 
Rozpoczęcie zajęć: 11 lutego 2017 r.
Zakończenie zajęć: 15 stycznia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.