Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Gimnastyka korekcyjna

 

 

Edycja V

Anatomia i fizjologia człowieka
Patofizjologia wad postawy
Elementy teorii i dydaktyki wychowania fizycznego
Elementy teorii i metodyki ćwiczeń relaksacyjnych
Elementy teorii i metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Elementy teorii i metodyki ćwiczeń korektywnych z elementami rehabilitacji
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Adresaci:

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel studiów:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korecyjno-kompensacyjnej w szkole, placówce; ponadto uzyskują specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym i korektywnym.

 

Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „gimnastyka korekcyjna” jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.

 

3 semestry - 360 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.