Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Taniec i rytmika

 

 

Edycja III

Piosenka dziecięca
Rytm
Technika ruchu
Logorytmika
Dydaktyka  rytmiki i tańca
Taniec współczesny
Wybrane tańce narodowe
Prezentacja sceniczna
Zasady muzyki -  teoria i ćwiczenia
Historia tańca
Oprawa artystyczna imprez
Prowadzenie zespołów tanecznych
Formy gimnastyczno-taneczne
Teatr tańca
Elementy pedagogiki zabawy
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli wychowania fizycznego,  nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych oraz tych którzy pragną uczyć tańca.

 

3 semestry - 370 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.