Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Biologia

 

 

Edycja VIII

Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
Podstawy mikrobiologii
Immunologia
Edukacja zdrowotna
Podstawy genetyki i biotechnologii
Podstawy ewolucjonizmu
Ekologia i ochrona środowiska
Edukacja środowiskowa
Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
Podstawy biologii organizmów roslinnych
Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku
Dydaktyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania biologii w szkołach.

 

3 semestry - 370 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

 

Semestr letni 2017/2018:

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.