Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Retoryka funkcyjna, emisja i rehabilitacja głosu

 

 

Zdjęcia z koncertu dyplomowego 2017

Zdjęcia z koncertu dyplomowego 2016

Edycja V

Cele i zadania:

1. Podniesienie kultury mowy, jej logiki w przebiegach frazowych zarówno w mowie jak i w śpiewie, a także w komunikacji międzyludzkiej.
2. Wykształcanie nawyków prawidłowego posługiwania się mową dynamiczną i barwową.
3. Eliminowanie błędów pracy aparatu artykulacyjnego w oparciu o świadome ćwiczenia narządów mowy i wiedzę o fizjologii i akustyce instrumentu głosu, którym jest cały człowiek.
4. Zaszczepienie w słuchaczach aktywności, i psychofizycznaj energii życiowej.
5. Wdrażanie do właściwej higieny i profilaktyki posługiwania się głosem, informacja o współczesnych zagrożeniach dla głosu (chorobach, lekach) i sposobach ich unikania.
6. Wspomaganie lecznicze przy nadpobudliwościach mowy – jąkaniu, niedomogach pracy języka itp.
7. Kształtowanie plastyki ciała w róźnych formach przekazu, poprzez mowę, śpiew i gestykulację.
8. Praca nad technikami śpiewu – dla zainteresowanych wykonawstwem wokalnym zarówno w śpiewie klasycznym, jak i popularnym.
9. Wszystkie przedmioty oparte są na metodologii w sensie zarówno teoretyczno- historycznym, jak i głęboko praktycznym.

 

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, dla których mowa zawodowa i śpiew stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów – bez wyjątku,
- dla wychowawców przedszkoli, domów dziecka itp.,
- dla prezenterów i pracowników radia i TV,
- dla prawników – adwokatów, prokuratorów i sędziów,
- dla polityków i osób zaangażowanych w organizacje społeczne,
- dla coachów i trenerów,
- dla księży i innych osób duchownych,
- dla wokalistów zarówno w zakresie śpiewu klasycznego, jak i popularnego,
- dla chórmistrzów i dyrygentów innego zakresu muzycznego,
- dla osób, które mają problemy z funkcyjnością głosową, chorobami krtani, astmą, z potoczystością wymowy (np.: jąkaniem), a także dla tych, którzy borykają się ze swoją osobowością, np.: tremą, niekontrolowaną pulsacją, biciem serca itp.

 

Organizacja:

Rok Akademicki 2018/2019 – 3 semestry:

 

I semestr: WARSZAWA

- system sobotnio-niedzielny, każdy drugi weekend,
- miesiące: październik (20-21.10.), listopad (17-18.11.), grudzień (15-16.12.), styczeń (26-27.01.2019.).

 

II semestr: WARSZAWA

- system – jak wyżej,
- miesiące: luty (16-17.02.), marzec (23-24.03.), kwiecień (27-28.04), maj (18-19.05.).

 

III semestr: NYSA

Dziewięciodniowe zgrupowanie w dniach od 29.06-07.07.2019 r.

 

Dydaktyka:

- Anatomia i fizjologia głosu i słuchu (zespołowe – wykład).
- Psychoakustyka funkcyjna ciała człowieka, jako instrumentu głosu (ćwiczenia zespołowe).
- Plastyka ciała w rytmice i tańcu towarzyskim (ćwiczenia zespołowe).
- Komunikacja w mowie, śpiewie i niewerbalnych środkach przekazu (ćwiczenia w małych grupach).

 

Zajęcia tego przedmiotu obejmują takie zagadnienia:

Autoprezentacja poprzez Storytelling.
Retoryka jako sztuka przekonywania.
Funkcja ciała w sterowaniu falą głosową.
Obszary i pola czuciowe człowieka jako instrumentu głosu.
Emocjonalność a techniki oddychania.

- Podstawy technik aktorskich (zespołowe).
- Emisja głosu (indywidualne).
- Mowa dynamiczna, barwowość, potoczystość i interwałowość retoryczna (indywidualne).
- Techniki wystąpień publicznych (indywidualne).
- Podstawy rehabilitacji, higieny i profilaktyki głosu (zespołowe).

PSRFEiRG kończy spektakl muzyczny, w którym udział biorą w miarę możliwości wszyscy słuchacze. Występ publiczny nie jest obowiązkowy.

 

WYKŁADOWCAMI i osobami współpracującymi z PSRFEiRG będą między innymi:

Jadwiga Gałęska-Tritt – kierownik naukowy – pedagog wokalny, chórmistrz,
Barbara Tritt – wokalistka – emisja głosu,
Jerzy Łazewski – aktor,
Andrzej Skiba – aktor, wokalista,
Michał Grześkowiak – coach,
Michał Mroczkowski – tancerz i choreograf,
Szymon Tritt – wokalista – emisja głosu, korepetytor-pianista,
Piotr Baron – chórmistrz, wykładowca protokołu dyplomatycznego.

 

Dodatkowe informacje:

Opłata semestralna – 1.800 zł, w systemie ustalonym przez PCKU “Andragog” – Opole, ul. Ozimska 40/212, tel. 607 888 338.

Adres zajęć w Warszawie: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 4 im. Karola Kurpińskiego,
 ul. Wiktorska 73 (przy Metrze Racławicka).

Informacje odnośnie do dydaktyki studiów można uzyskać u kierownika naukowego – prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt – tel. komórkowy: 601 553 247.

 

3 semestry - 350 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 19 października 2019 r.
Zakończenie zajęć: 22 sierpnia 2020 r.

 

Koszt studiów: 1.800 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.