Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

Bibliotekoznawstwo

 

 

Edycja XV

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Biblioterapia - metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Literatura dla dzieci i młodzieży
Informacja naukowa
Technika pracy umysłowej
Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
Pedagogika biblioteczna - metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwenci mogą starać się o zarudnienie we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

3 semestry - 410 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.100 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.