Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Edycja XI

System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
Ochrona ludności i obrona cywilna
Zagrożenia czasu pokoju
Służba wojskowa
Zagrożenia występujące podczas wojny
Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
Międzynarodowe prawo humanitarne
Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
Promieniowanie jądrowe i jego skutki
Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Ratownictwo
Pierwsza pomoc medyczna
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.