Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

 

 

Edycja XXII

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
Specyfika roli nauczyciela w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Proces opieki, wychowania i nauczania w wychowaniu przedszkolnym
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
Kształtowanie dojrzałości szkolnej
Początkowa nauka czytania i pisania
Trudności w uczeniu się
Wychowawczy wymiar działań edukacyjnych
Dydaktyka edukacji polonistycznej
Dydaktyka edukacji matematycznej
Dydaktyka edukacji społecznej
Dydaktyka edukacji przyrodniczej
Dydaktyka edukacji plastycznej
Dydaktyka edukacji muzycznej
Dydaktyka edukacji technicznej
Dydaktyka edukacji informatycznej
Dydaktyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Podstawowe zasady i pojęcia etyki
Metoda Dobrego Startu
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.

 

3 semestry - 430 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 19 października 2019 r.
Zakończenie zajęć: 22 sierpnia 2020 r.

 

 

Semestr letni 2018/2019:

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 lutego 2019 r.
Zakończenie zajęć: 4 stycznia 2020 r.

 

Koszt studiów: 1.000 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.