Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

 

 

Edycja XX

Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
Trudności w uczeniu się
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego
Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika wczesnoszkolna
Metodyka nauczania języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka wychowania przedszkolnego
Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego
Literatura dla dzieci
Logopedia
Metodyka nauczania muzyki
Metodyka nauczania techniki
Metodyka prowadzenia warsztatów teatralnych
Metodyka nauczania plastyki
Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna wieku dziecięcego
Metoda Dobrego Startu
Edukacja społeczna i współpraca z rodzicami w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Podstawy nauki o języku
Metody początkowej nauki czytania i pisania
Leworęczność i oburęczność u dzieci, diagnoza i zasady postępowania
Gry i zabawy umysłowe w edukacji dziecka
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.

 

3 semestry - 465 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

 

Semestr letni 2017/2018:

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.000 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.