Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Matematyka

 

 

EDYCJA VII

Elementy logiki matematycznej
Podstawy analizy matematycznej
Elementy algebry i arytmetyka
Geometria elementarna
Geometria analityczna
Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
Dydaktyka matematyki I (szkoła podstawowa)
Dydaktyka matematyki II (gimnazjum)
Dydaktyka matematyki III (szkoła ponadgimnazjalna)
Technologia informacyjna wspomagająca nauczanie matematyki
Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z matematyki
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania matematyki w szkołach.

 

3 semestry - 400 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.