Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Technika

 

 

Edycja XII

Projektowanie i dokumentacja techniczna
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Metodyka nauczania techniki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Technologie obróbki materiałów
Historia postępu technicznego
Technika w środowisku ucznia
Żywienie człowieka
Technologie informacyjne
Wychowanie komunikacyjne
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach.

 

3 semestry - 400 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.