Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Geografia

 

 

EDYCJA XI

Geografia społeczno-ekonomiczna I - geografia ekonomiczna i polityczna
Geografia społeczno-ekonomiczna II - geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
Geografia fizyczna I - geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
Geografia fizyczna II - hydrologia, meteorologia i klimatologia
Geologia
Geografia regionalna z elementami geografii kultur
Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
Geografia krajobrazu
Kartografia i topografia
Teledetekcja i GIS
Astronomiczne podstawy geografii
Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania geografii w szkołach.

 

3 semestry - 405 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

 

Semestr letni 2017/2018:

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.