Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Informatyka

 

 

Edycja XV

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe
Podstawy algorytmiki i programowania
Metodyka nauczania informatyki
Architektura komputera klasy PC
Sieci komputerowe
Techniki tworzenia stron internetowych
Bazy danych
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania informatyki oraz prowadzenia zajęć komputerowych w szkołach.

 

3 semestry - 430 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.