Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Logopedia przedszkolna i szkolna

 

 

Edycja XIV

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Współczesne metody badania narządu słuchu
Mózgowe mechanizmy mowy
Fonetyka i fonologia
Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
Emisja głosu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii (metoda dobrego startu)
Diagnoza logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Terapia zaburzeń mowy
Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym CUN i komunikacja alternatyna (zamiast: rewalidacja dzieci z uszkodzonym CUN)
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
Organizacja procesu terapeutycznego
Logorytmika
Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent będzie mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela-logopedy - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w przedszkolach, szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: diagnozowania logopedycznego; prowadzenia zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

 

3 semestry - 450 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.100 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.