Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Przygotowanie pedagogiczne

 

 

Edycja XVIII

Pedagogika
Psychologia
Dydaktyka ogólna
Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania
Kulturowe podstawy edukacji
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Emisja głosu
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
Pedagogika działań edukacyjnych
Diagnoza wyników kształcenia
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych, a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół.

 

3 semestry - 405 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

 

Semestr letni 2017/2018:

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.000 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.