Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

 

 

Edycja X

Podstawy prawa wspólnotowego
Historia integracji europejskiej
Wstęp do nauki o państwie
Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski
Metodyka wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
Międzynarodowe stosunki polityczne. Teoria i praktyka.
Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych
System polityczny RP
Wstęp do zagadnień z socjologii
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Wstęp do prawa
Podstawowe zagadnienia z ekonomii
Doktryny i ruchy polityczne
Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
Społeczno-kulturowe aspekty integracji europejskiej
Podstawy prawa konstytucyjnego
Prawo samorządu terytorialnego
Kościoły i związki wyznaniowe
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

 

3 semestry - 390 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.100 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.