Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Edycja VII

Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Zagadnienia biomedyki
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
Metodyka nauczania wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent, tychże studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w edukacji szkolnej.

 

3 semestry - 390 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.