Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Zarządzanie oświatą

 

 

Edycja XVII

Zarządzanie jakością
Etyka zarządzania
Ogólna teoria organizacji i zarządzania
Kierowanie zasobami ludzkimi
Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
Prawo oświatowe
Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
Marketingowe przesłanki zarządzania
Wybrane problemy współczesnej edukacji
Placówka oświatowa a środowisko lokalne
Kierowanie zmianą
Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
Nadzór pedagogiczny w szkole
Finanse szkoły
Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
Kontrola zarządcza
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

 

2 semestry - 340 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 11 maja 2019 r.

 

 

Semestr letni 2016/2017:

 

Rozpoczęcie zajęć: 11 lutego 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 września 2017 r.

 

Koszt studiów: 1.100 za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.