slideshowkierunki studiowPEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:
 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU "Andragog" WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (17 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)).
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XV Kierunek uruchomiony
 3. BIOLOGIA EDYCJA VIII Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 4. CHEMIA EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA EDYCJA XVI Kierunek uruchomiony
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XI Kierunek uruchomiony
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XI Kierunek uruchomiony
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XX Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA EDYCJA VII Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 10. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ EDYCJA VI Kierunek uruchomiony
 11. GEOGRAFIA EDYCJA XI Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 12. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 13. HISTORIA EDYCJA XI Kierunek uruchomiony
 14. INFORMATYKA EDYCJA XV Kierunek uruchomiony
 15. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XIX Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 16. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III
 17. JĘZYK POLSKI EDYCJA VIII Kierunek uruchomiony
 18. LOGOPEDIA EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 19. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XIV Kierunek uruchomiony
 20. MATEMATYKA EDYCJA VII Kierunek uruchomiony
 21. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XV Kierunek uruchomiony
 22. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA III Kierunek uruchomiony
 23. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA XX Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 24. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA X Kierunek uruchomiony
 25. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XVIII Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 26. PRZYRODA EDYCJA XIV Kierunek uruchomiony
 27. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA EDYCJA XI
 28. RETORYKA FUNKCYJNA, EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU EDYCJA IV Kierunek uruchomiony
 29. SURDOPEDAGOGIKA EDYCJA V Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 30. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA III Kierunek uruchomiony
 31. TECHNIKA EDYCJA XII Kierunek uruchomiony
 32. TYFLOPEDAGOGIKA EDYCJA IV Kierunek uruchomiony SEMESTR LETNI 2017/2018
 33. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA EDYCJA IV
 34. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA X Kierunek uruchomiony
 35. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VII Kierunek uruchomiony
 36. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 37. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVII Kierunek uruchomiony