Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU Andragog WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (18 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)).
 
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym roku akademickim (2017/2018) rozpoczęliśmy kształcenie na 33 kierunkach (tj. 89 % oferty proponowanych),
co nobilituje naszą działalność w organizowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych.
Mamy nadzieję, że odnajdziecie Państwo w wykonywanym zawodzie tę cząstkę wiedzy, którą pozyskacie w naszej uczelni. 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XV
 3. BIOLOGIA EDYCJA VIII   SEMESTR LETNI 2017/2018
 4. CHEMIA EDYCJA V   
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA EDYCJA XVI  
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XI  
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XI  
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XX   SEMESTR LETNI 2017/2018
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA EDYCJA VII   SEMESTR LETNI 2017/2018
 10. FIZYKA EDYCJA VI  
 11. GEOGRAFIA EDYCJA XI   SEMESTR LETNI 2017/2018
 12. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA V  
 13. HISTORIA EDYCJA XI  
 14. INFORMATYKA EDYCJA XV  
 15. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XIX   SEMESTR LETNI 2017/2018
 16. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III  
 17. JĘZYK POLSKI EDYCJA VIII  
 18. LOGOPEDIA EDYCJA V  
 19. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XIV  
 20. MATEMATYKA EDYCJA VII
 21. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XV
 22. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA III  
 23. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUK. I REHAB. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA XX   SEMESTR LETNI 2017/2018
 24. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA X  
 25. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XVIII   SEMESTR LETNI 2017/2018
 26. PRZYRODA EDYCJA XIV
 27. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA EDYCJA XI  
 28. RETORYKA FUNKCYJNA, EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU EDYCJA IV
 29. SURDOPEDAGOGIKA EDYCJA V   SEMESTR LETNI 2017/2018
 30. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA III  
 31. TECHNIKA EDYCJA XII
 32. TYFLOPEDAGOGIKA EDYCJA IV   SEMESTR LETNI 2017/2018
 33. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA EDYCJA IV  
 34. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA X
 35. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VII  
 36. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA V
 37. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVII