slideshow

Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym

i w edukacji wczesnoszkolnej


Edycja III

Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Sprawność pisania (poziom elementarny)
Znajomość struktur gramatycznych
Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Fonetyka – przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Środki audiowizualne w nauczaniu języka niemieckiego
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Metodyka nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
Etyka personalistyczna w szkole
PraktykaStudia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - wykazujących się podstawową znajomością języka niemieckiego. Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat Goethe-Zertifikat B2, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.
 
Uwaga: Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza - od 1 września 2015 r. - obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.
 
 
3 semestry - 400 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.