slideshow

Wychowanie fizyczne

 
Edycja V
 
Anatomia i fizjologia człowieka
Teoria wychowania fizycznego
Antropomotoryka
Biomechanika
Historia kultury fizycznej
Metodyka wychowania fizycznego
Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji
Teoria i metodyka sportowych gier zespołowych, zabaw i gier ruchowych
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Adresaci:
 
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne.
 
 
Cel studiów:
 
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych.
 
 
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „wychowanie fizyczne” jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.
 
 
3 semestry - 360 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.