slideshow

Gimnastyka korekcyjna

 
Edycja V

Aanatomia i fizjologia człowieka
Patofizjologia wad postawy
Elementy teorii i dydaktyki wychowania fizycznego
Elementy teorii i metodyki ćwiczeń relaksacyjnych
Elementy teorii i metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Elementy teorii i metodyki ćwiczeń korektywnych z elementami rehabilitacji
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Adresaci:
 
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne.
 
Cel studiów:
 
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korecyjno-kompensacyjnej w szkole, placówce; ponadto uzyskują specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym i korektywnym.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „gimnastyka korekcyjna” jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.
 
 
3 semestry - 360 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.