slideshow

Taniec i rytmika

 
Edycja III
 
Piosenka dziecięca
Rytm
Technika ruchu
Logorytmika
Dydaktyka  rytmiki i tańca
Taniec współczesny
Wybrane tańce narodowe
Prezentacja sceniczna
Zasady muzyki -  teoria i ćwiczenia
Historia tańca
Oprawa artystyczna imprez
Prowadzenie zespołów tanecznych
Formy gimnastyczno-taneczne
Teatr tańca
Elementy pedagogiki zabawy
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.
 
Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 
 
Adresaci:
 
Studia skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli wychowania fizycznego,  nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych oraz tych którzy pragną uczyć tańca.
 
 
3 semestry - 370 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.