slideshow

Biologia


Edycja VI

Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
Podstawy mikrobiologii
Immunologia
Edukacja zdrowotna
Podstawy genetyki i biotechnologii
Podstawy ewolucjonizmu
Ekologia i ochrona środowiska
Edukacja środowiskowa
Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
Podstawy biologii organizmów roslinnych
Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku
Dydaktyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania biologii w szkołach.
 
 
3 semestry - 370 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
 
Semestr letni 2016/2017:
 
Rozpoczęcie zajęć: 11 lutego 2017 r.
Zakończenie zajęć: 15 stycznia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.