slideshow

Neurologopedia


Edycja III
 
Afazja w neurologii klinicznej
Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Fizjoterapia
Muzykoterapia i arteterapia
Wybrane aspekty językowe w neurologopedii
Diagnostyka neurofizjologiczna
Psychoterapia
Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego
Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologii
Diagnoza i terapia neurologicznych zaburzeń mowy
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które uzyskały tytuł magistra logopedii lub ukończyły IV-semestralne podyplomowe studia z logopedii.
 
Celem studiów jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie logopedów do pracy z osobami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii uzyska uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, specjalnych; może również posługiwać się terminem neurologopeda w praktyce prywatnej.

Ponadto, logopeda może uzyskać tytuł specjalisty neurologopedy, po spełnieniu określonej procedury, zakończonej egzaminem państwowym (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).

 
 
2 semestry - 290 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 11 maja 2019 r.

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.