NOWE

slideshow

Retoryka funkcyjna, emisja i rehabilitacja głosu

 
 

Inauguracja i pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 18 listopada o godz. 11:00
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 4 im. Karola Kurpińskiego
ul. Wiktorska 73 (przy Metrze Racławicka)
02-582 Warszawa

 
 
Edycja III

Cele i zadania:

1. Podniesienie kultury mowy, jej logiki w przebiegach frazowych zarówno w mowie jak i w śpiewie, a także w komunikacji międzyludzkiej.
2. Wykształcanie nawyków prawidłowego posługiwania się mową dynamiczną i barwową.
3. Eliminowanie błędów pracy aparatu artykulacyjnego w oparciu o świadome ćwiczenia narządów mowy i wiedzę o fizjologii i akustyce instrumentu głosu, którym jest cały człowiek.
4. Zaszczepienie w słuchaczach aktywności, i psychofizycznaj energii życiowej.
5. Wdrażanie do właściwej higieny i profilaktyki posługiwania się głosem, informacja o współczesnych zagrożeniach dla głosu (chorobach, lekach) i sposobach ich unikania.
6. Wspomaganie lecznicze przy nadpobudliwościach mowy – jąkaniu, niedomogach pracy języka itp.
7. Kształtowanie plastyki ciała w róźnych formach przekazu, poprzez mowę, śpiew i gestykulację.
8. Praca nad technikami śpiewu – dla zainteresowanych większym wykonawstwem wokalnym zarówno w śpiewie klasycznym, jak i popularnym.
9. Wszystkie przedmioty oparte są na metodologii w sensie zarówno teoretyczno-historycznym, jak i głęboko praktycznym.

 

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, dla których mowa zawodowa i śpiew stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów – bez wyjątku,
- dla wychowawców przedszkoli, domów dziecka itp.,
- dla prezenterów i pracowników radia i TV,
- dla prawników – adwokatów, prokuratorów i sędziów,
- dla polityków i osób zaangażowanych w organizacje społeczne,
- dla coachów i trenerów,
- dla księży i innych osób duchownych,
- dla wokalistów zarówno w zakresie śpiewu klasycznego, jak i popularnego,
- dla chórmistrzów i dyrygentów innego zakresu muzycznego,
- dla osób, które mają problemy z funkcyjnością głosową, chorobami krtani, astmą, z potoczystością wymowy (np.: jąkaniem), a także dla tych, którzy borykają się ze swoją osobowością, np.: tremą, niekontrolowaną pulsacją, biciem serca itp.

 

Organizacja:

Rok Akademicki 2017/2018 – 3 semestry:

Inauguracja – 21.10.2017 r. g. 11.00 – PSM I st. – Warszawa, ul. Wiktorska 73.
I i II semestr – 8 zjazdów – Warszawa PSM I st.
III semestr – dziewięciodniowy – od 29.06. 2018 r. do 07.07.2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Dokładne daty zjazdów III edycji PSRFEiRG:

I Semestr: 21-22.10.2017 r., 18-19.11.2017 r., 16-17.12.2017 r., 20-21.01.2018 r.
II Semestr: 17-18.02.2018 r., 17-18.03.2018 r., 21-22.04.2018 r., 19-20.05.2018 r.
III Semestr: 29.06. – 07.07.2018 r.

 

Dydaktyka:

- Anatomia i fizjologia głosu i słuchu (zespołowe wykład).
- Psychoakustyka funkcyjna ciała człowieka, jako instrumentu głosu (ćwiczenia zespołowe).
- Plastyka ciała w rytmice i tańcu towarzyskim (ćwiczenia zespołowe).
- Komunikacja w mowie, śpiewie i niewerbalnych środkach przekazu (ćwiczenia w małych grupach).
- Podstawy komunikacji w zakresie krajowego i międzynarodowego protokołu dyplomatycznego. 

 

Zajęcia tego przedmiotu obejmują takie zagadnienia:

Autoprezentacja poprzez Storytelling.
Retoryka jako sztuka przekonywania.
Funkcja ciała w sterowaniu falą głosową.
Obszary i pola czuciowe człowieka jako instrumentu głosu.
Emocjonalność a techniki oddychania.
- Podstawy technik aktorskich (zespołowe).
- Emisja głosu (indywidualne).
- Mowa dynamiczna, barwowość, potoczystość i interwałowość retoryczna (indywidualne).
- Techniki wystąpień publicznych (indywidualne).
- Podstawy rehabilitacji, higieny i profilaktyki głosu (zespołowe).

W spektaklu kończącym cykl dydaktyczny udział biorą wszyscy słuchacze, a także niektórzy pedagodzy.

 

WYKŁADOWCY M.IN. PSRFEiRG:

Jadwiga Gałęska-Tritt – (kierownik naukowy) – wokalistka, chórmistrz,
Barbara Tritt – wokalistka,
Maria Kurlikowska-Kamińska – lekarz foniatra,
Jerzy Łazewski aktor,
Andrzej Skiba – aktor, wokalista,
Szymon Tritt – wokalista, pianista,
Michał Grześkowiak  coach,
Michał Mroczkowski  tancerz i choreograf,
Marek Dyżewski – publicysta, animator muzyczny,
Jerzy Pachlowski – teoretyk sztuki.

Uwaga!

Oprócz wyżej wymienionych osób, zakłada się spotkania z innymi kreatorami polskiej kultury mowy, śpiewu i form komunikacji.

 

Dodatkowe informacje:

Bezpośrednie telefony kontaktowe dla ewentualnych dodatkowych wyjaśnień dotyczących toku dydaktycznego:

tel. kom. 607 888 338,
tel. kom. 501 371 410,
tel. kom. 601 553 247.

Czesne za każdy semestr – 1600 zł.

Informacje o możliwościach noclegowych w Warszawie – Schronisko „Syrenka“ przy ul. Karolkowej 53 (tel. 22 632 88 29), przy ul. Smolnej 30 (tel. 22 827 89 52) oraz Salezjańska Stancja dla Studentów, ul. Kawęczyńska 53 (tel. kom. 500 079 987). Opłata dobowa kształtuje się w granicach 30-60 zł zależnie od zamówienia w pokojach wieloosobowych (4-8 osób) czy dwu i jednoosobowych.

Noclegi w Nysie – Akademik  ceny po tzw. kosztach zmiany bielizny pościelowej.

 
 
3 semestry - 350 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.600 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.