slideshow

Bibliotekoznawstwo


Edycja XV

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Biblioterapia - metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Literatura dla dzieci i młodzieży
Informacja naukowa
Technika pracy umysłowej
Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
Pedagogika biblioteczna - metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwenci mogą starać się o zarudnienie we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.
 
 
3 semestry - 410 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.100 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.