NOWA
NOWY

slideshow

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Uprzejmie  informujemy, że minął termin ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz.U. Nr 139, poz. 1132).

Szkolenie odbędzie się w dniach 16.09.2017 r. i 30.09.2017 r. od godz. 9:00 w Zespole Szkół Elektrycznych
(ul. T. Kościuszki 39-41)
.

Koszt szkolenia 300 zł (płatne  przelewem: PCKU „Andragog”, 45-058 Opole, ul. Ozimska 40;
Bank PKO BP w Opolu; nr 33 1020 3668 0000 5002 0383 9024
lub w dziekanacie do dnia 15.09.2017 r.

Po szkoleniu zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Edycja X
 
System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
Ochrona ludności i obrona cywilna
Zagrożenia czasu pokoju
Służba wojskowa
Zagrożenia występujące podczas wojny
Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
Międzynarodowe prawo humanitarne
Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
Promieniowanie jądrowe i jego skutki
Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Ratownictwo
Pierwsza pomoc medyczna
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.
 
 
3 semestry - 440 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.100 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.