slideshow

Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne

i edukacja wczesnoszkolna

 
Edycja XX

Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
Trudności w uczeniu się
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego
Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika wczesnoszkolna
Metodyka nauczania języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka wychowania przedszkolnego
Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego
Literatura dla dzieci
Logopedia
Metodyka nauczania muzyki
Metodyka nauczania techniki
Metodyka prowadzenia warsztatów teatralnych
Metodyka nauczania plastyki
Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna wieku dziecięcego
Metoda Dobrego Startu
Edukacja społeczna i współpraca z rodzicami w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Podstawy nauki o języku
Metody początkowej nauki czytania i pisania
Leworęczność i oburęczność u dzieci, diagnoza i zasady postępowania
Gry i zabawy umysłowe w edukacji dziecka
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.
 
 
3 semestry - 465 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
 
Semestr letni 2017/2018:
 
Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.000 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.