slideshow

Matematyka

 

EDYCJA VII
 
Elementy logiki matematycznej
Podstawy analizy matematycznej
Elementy algebry i arytmetyka
Geometria elementarna
Geometria analityczna
Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
Dydaktyka matematyki I (szkoła podstawowa)
Dydaktyka matematyki II (gimnazjum)
Dydaktyka matematyki III ( szkoła ponadgimnazjalna)
Technologia informacyjna wspomagająca nauczanie matematyki
Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z matematyki
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania matematyki w szkołach.
 
 
3 semestry - 400 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.