slideshow

Przyroda

 
 
Edycja XIV

Budowa i czynności życiowe zwierząt
Budowa i czynności życiowe roślin
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Geografia fizyczna
Ekologia
Podstawy ewolucjonizmu
Mechanika
Budowa i własności materii
Elektryczność, magnetyzm i optyka
Geografia społeczno-ekonomiczna
Ochrona przyrody
Podstawy genetyki
Metodyka nauczania przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej.
 
 
3 semestry - 410 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.