slideshow

Technika

 
Edycja XII
 
Projektowanie i dokumentacja techniczna
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Metodyka nauczania techniki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Technologie obróbki materiałów
Historia postępu technicznego
Technika w środowisku ucznia
Żywienie człowieka
Technologie informacyjne
Wychowanie komunikacyjne
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach.
 
 
3 semestry - 400 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.