NOWE

slideshow

Historia

 
Edycja X

Historia Polski XIX w.
Historia nowożytna Polski do 1795 r.
Historia powszechna XIX w.
Historia nowożytna powszechna
Historia średniowiecza Polski
Historia powszechna średniowiecza
Historia Polski 1918-1944 r.
Historia Polski po II Wojnie Światowej
Metodyka nauczania historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Archeologia ziem polskich
Nauki pomocnicze historii
Wstęp do badań historycznych
Historia powszechna 1918-1944 r.
Historia powszechna po II Wojnie Światowej
Historia starożytna powszechna
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka



Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania historii w szkołach.
 
 
3 semestry - 390 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.