NOWE

slideshow

Informatyka


Edycja XIV

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe
Podstawy algorytmiki i programowania
Metodyka nauczania informatyki
Architektura komputera klasy PC
Sieci komputerowe
Techniki tworzenia stron internetowych
Bazy danych
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka


Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania informatyki oraz prowadzenia zajęć komputerowych w szkołach.
 
 
3 semestry - 430 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.