NOWE

slideshow

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym

i w edukacji wczesnoszkolnej

 
W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM STUDIAMI PODYPLOMOWYMI,
WZOREM BIEŻĄCEGO ROKU AKADEMICKIEGO, ORGANIZUJEMY DWIE GRUPY SŁUCHACZY.

Edycja XVIII

Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Sprawność pisania (poziom elementarny)
Znajomość struktur gramatycznych
Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Fonetyka – przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Etyka personalistyczna w szkole
PraktykaStudia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego. Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.
 
Uwaga: Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza - od 1 września 2015 r. - obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.
 
 
3 semestry - 400 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
 
Semestr letni 2017/2018:
 
Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.