slideshow

Język polski

 
Edycja VIII

Gramatyka języka polskiego

Historia języka polskiego
Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
Wiedza o kulturze współczesnej
Poetyka i analiza dzieła literackiego
Literatura powszechna
Literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich)
Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich
Literatura XX wieku
Literatura dla dzieci i młodzieży
Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
Tekst literacki w szkole - analiza i interpretacja
Metodyka języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach.
 
 
3 semestry - 390 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.100 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.