slideshow

Fizyka

 
EDYCJA VI

Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej
Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej
Własności materii z elementami fizyki ciała stałego
Metodyka nauczania fizyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej
Astronomia z elementami astrofizyki
Elektrodynamika i optyka
Fizyka fal z elementami akustyki
Elementy fizyki kwantowej
Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
Elementy fizyki jądrowej
Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania fizyki w szkołach.
 

3 semestry - 440 godzin

 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.