NOWA
NOWY

slideshow

Terapia zajęciowa

 
Edycja IV
 
Psychologia rozwojowa człowieka
Anatomia i fizjologia człowieka - wybrane zagadnienia
Rehabilitacja - zagadnienia ogólne
Medyczne podstawy terapii zajęciowej
Terapia - organizacja czasu wolnego
Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
Pedagogika specjalna
Fizjopatologia (Patologia z zarysem klinicznym chorób)
Rehabilitacja w chorobach psychicznych - zagadnienia ogólne
Rehabilitacja w schorzeniach narządów ruchu - zagadnienia ogólne
Rehabilitacja w chorobach neurologicznych - zagadnienia ogólne
Psychoterapia
Trening umiejetności psychospołecznych
Biblioterapia
Pedagogika zabawy
Artetarapia
Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej umożliwiającej zatrudnienie w ZTZ oraz innych placówkach prowadzących terapię zajęciową dla osób w wieku od 7-100 lat.
 
 
3 semestry - 360 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.