slideshow

Wychowanie do życia w rodzinie

 
Edycja VII

Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Zagadnienia biomedyki
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
Metodyka nauczania wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Absolwent, tychże studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w edukacji szkolnej.
 
 
3 semestry - 390 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.000 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.