slideshow

Zarządzanie oświatą


Edycja XVII

Zarządzanie jakością
Etyka zarządzania
Ogólna teoria organizacji i zarządzania
Kierowanie zasobami ludzkimi
Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
Prawo oświatowe
Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
Marketingowe przesłanki zarządzania
Wybrane problemy współczesnej edukacji
Placówka oświatowa a środowisko lokalne
Kierowanie zmianą
Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
Nadzór pedagogiczny w szkole
Finanse szkoły
Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
Kontrola zarządcza
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.
 
 
2 semestry - 340 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 11 maja 2019 r.
 
 
Semestr letni 2016/2017:
 
Rozpoczęcie zajęć: 11 lutego 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 września 2017 r.
 
Koszt studiów: 1.100 za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.