Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Edycja X

Surdopedagogika, czyli o uczeniu osób z zaburzeniami słuchu

Czy marzysz o pracy, która pozwoli Ci pomagać innym i robić prawdziwą różnicę w ich życiu? Czy chcesz zdobyć niezbędne kwalifikacje, które pozwolą Ci na profesjonalną pracę z osobami z wadami słuchu? Jeśli tak, to studia w zakresie pedagogiki specjalnej – „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)” jest dla Ciebie! Szkoła Andragog oferuje ten kierunek studiów, który otwiera przed Tobą drzwi do nauczania osób niesłyszących – profesjonalnej surdopedagogiki.

Metryka

Nazwa kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika).

Cykl rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2023/2024.

Poziom kształcenia: studia podyplomowe.

Forma prowadzenia studiów: niestacjonarne / studia podyplomowe online (hybrydowe).

Liczba semestrów: 3 semestry.

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Cena: 1.200 zł za semestr.

Szczegółowy plan studiów:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii: zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych koncepcji i teorii psychologii klinicznej i psychopatologii, które są niezbędne do zrozumienia i pracy z osobami z zaburzeniem słuchu
 2. Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna: poznasz pedagogikę specjalną jako dziedzinę nauki, która łączy w sobie elementy różnych dyscyplin, takich jak psychologia, socjologia, medycyna i inne, w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
 3. Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna: zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki dydaktyki specjalnej, która jest niezbędna do skutecznego nauczania osób z niepełnosprawnością słuchową.
 4. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym: nauczysz się rozumieć i kształtować pozytywne postawy społeczne wobec osób z zaburzeniem słuchu, co jest kluczowe dla ich integracji społecznej i poprawy jakości życia.
 5. Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji: zdobędziesz wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową, co pozwoli Ci na skuteczne działanie w ramach obowiązującego prawa.
 6. Sytuacja rodzinna dziecka z niepełnosprawnością: poznasz specyfikę sytuacji rodzin dzieci z zaburzeniem słuchu, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie ich potrzeb i wyzwań, a także na skuteczne wsparcie tych rodzin.
 7. Diagnostyka psychopedagogiczna: zdobędziesz umiejętności niezbędne do przeprowadzania diagnostyki psychopedagogicznej osób niesłyszących i z niepełnosprawnością słuchową, co jest kluczowe dla planowania i realizacji skutecznej edukacji i rehabilitacji.
 8. Anatomia i fizjologia słuchu: poznasz podstawy anatomii i fizjologii słuchu, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie zaburzeń słuchu i jej wpływu na życie osób z tą niepełnosprawnością.
 9. Elementy otolaryngologii i audiologii: zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych koncepcji i teorii otolaryngologii i audiologii, które są niezbędne do zrozumienia i pracy z osobami z ograniczeniami słuchowymi.
 10. Język migowy, daktylografia i fonogesty: nauczysz się języka migowego, daktylografii i fonogestów, które są kluczowe formy komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchową.
 11. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu: zdobędziesz umiejętności niezbędne do skutecznej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z niedostateczną zdolnością słyszenia.
 12. Dydaktyka kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu: nauczysz się skutecznych metod nauczania uczniów z ograniczeniami słuchowymi, które uwzględniają ich specyficzne potrzeby i możliwości.
 13. Terapia i rehabilitacja uczniów z dysfunkcją słuchu: zdobędziesz umiejętności niezbędne do przeprowadzania terapii i rehabilitacji uczniów z zaburzeniem słuchu, co pozwoli im na poprawę swoich umiejętności słuchowych i komunikacyjnych.
 14. Stymulowanie aktywności społecznej i ruchowej uczniów z dysfunkcją słuchu: nauczysz się metod stymulowania aktywności społecznej i ruchowej uczniów z problemami ze słuchem, co jest kluczowe dla ich pełnej integracji społecznej i poprawy jakości życia.
 15. Praktyka: zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniem słuchu, co pozwoli Ci na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Umiejętności zdobyte podczas studiów

Podczas studiów na kierunku „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)” zdobędziesz szereg umiejętności, które pozwolą Ci na skuteczne i profesjonalne wsparcie osób z ograniczeniami słuchowymi.

 1. Zrozumienie specyfiki osób z ograniczeniami słuchowymi: zdobędziesz wiedzę na temat różnych form i stopni niepełnosprawności słuchowej, a także nauczysz się rozumieć, jak te różnice wpływają na codzienne życie osób z problemami ze słuchem.
 2. Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością słuchową: nauczysz się efektywnych metod komunikacji z osobami z ograniczeniami słuchowymi, w tym języka migowego i innych form komunikacji niewerbalnej.
 3. Nauczanie osób z niepełnosprawnością słuchową: zdobędziesz umiejętności niezbędne do edukacji osób z problemami ze słuchem, w tym adaptacji materiałów edukacyjnych i tworzenia indywidualnych planów edukacyjnych.
 4. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową: nauczysz się technik rehabilitacji słuchu, które pomogą osobom z ograniczeniami słuchowymi. poprawić swoje umiejętności słuchowe i komunikacyjne.
 5. Wsparcie psychologiczne i emocjonalne: zdobędziesz umiejętności niezbędne do świadczenia wsparcia psychologicznego i emocjonalnego osobom z problemami ze słuchem, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami związanymi z ich niepełnosprawnością.

Podsumowanie

„Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)” to kierunek studiów, który otwiera przed Tobą drzwi do profesjonalnej surdopedagogiki. Studia są prowadzone w formie niestacjonarnej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje, które pozwalają na profesjonalną pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zdobądź niezbędne umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci na skuteczne i profesjonalne wsparcie osób z ograniczeniami słuchowymi. Zapisz się na „edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)” już dziś!

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Dołącz do naszej społeczności na studiach podyplomowych Andragog

Częste pytania

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Andragog, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej, złożyć wniosek osobiście lub wysłać wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

Mamy nadzieję, że powyższe odpowiedzi pomogą w lepszym zrozumieniu procesu rekrutacji i studiowania w Andragog. Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę daj nam znać!