Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Wrzesień 2023 r.

 

Kurs udzielania pierwszej pomocy będzie prowadzony w zakresie uzyskania nowych kwalifikacji oraz recertyfikacji (odnowienia kwalifikacji już posiadanych).

Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy odbędzie się w dniach 16.09.2023 r. oraz 23.09.2023 r. w godzinach 9:00 - 14:00.

Przyjmujemy już zgłoszenia do uczestnictwa w kursie.