Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Edycja XXIV

Metryka

Nazwa kierunku: studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne.

Cykl rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2023/2024.

Poziom kształcenia: studia podyplomowe.

Forma prowadzenia studiów: niestacjonarne / studia podyplomowe online (hybrydowe).

Liczba semestrów: 3 – 610 godzin – pedagogiczne studia podyplomowe.

Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2023 r.

Zakończenie zajęć: 31 sierpnia 2024 r.

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Cena: 1.000 zł za semestr.

 

Czy marzysz o pracy w edukacji? Czy chcesz rozwijać młode umysły i kształtować przyszłe pokolenia? Jeśli tak, to nasze studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela są dla Ciebie.

Po ukończeniu studiów na kierunku „przygotowanie pedagogiczne” w Andragog, absolwenci zdobywają kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela.
 
Oto niektóre kluczowe informacje na temat możliwości zawodowych po ukończeniu tych studiów:
 
  1. Praca w edukacji: Absolwenci są przygotowani do pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych. Mają solidne podstawy wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, co pozwala im efektywnie wpływać na procesy socjalizacyjne i edukacyjne uczniów.
  2. Rola nauczyciela: Absolwenci mogą podjąć pracę jako nauczyciele specjalizujący się w przedmiocie zgodnym z ich kierunkiem studiów. Mogą także zostać teoretykami przedmiotów zawodowych lub nauczycielami-psychologami.
  3. Kwalifikacje pedagogiczne: Studia te dostarczają nie tylko wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, ale także spełniają wymagania prawne niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela.
  4. Praktyczne umiejętności: Absolwenci są przygotowani do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Posiadają umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji za pomocą różnorodnych technik pedagogicznych.
Podsumowując, studia „przygotowanie pedagogiczne” w Andragog przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, dając im niezbędne umiejętności i kwalifikacje do efektywnego nauczania i wychowywania uczniów.

 

Dlaczego przygotowanie pedagogiczne?

Nasze studia to klucz do kariery w nauczaniu. To nie tylko nabycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, ale także spełnienie wymagań prawnych niezbędnych do pracy w szkole lub innej placówce oświatowej. Nasze studia podyplomowe są prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, co gwarantuje, że będziesz dobrze przygotowany do zawodu nauczyciela.

Przygotowanie pedagogiczne, nauczycielka i dzieci

Dla kogo
są nasze studia?


Nasze studia podyplomowe to kompleksowe przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela. Są one przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i chcą uzupełnić swoją wiedzę merytoryczną o kwalifikacje pedagogiczne. Gwarantujemy uzyskanie niezbędnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego oraz szczegółowych dydaktyk.

Jakie umiejętności nabędziesz po zakończeniu studiów na kierunku przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?

Ukończenie studiów na kierunku „przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela to nie tylko zdobycie świadectwa, ale przede wszystkim szereg praktycznych umiejętności i profesjonalnych kwalifikacji. Nasi absolwenci posiadają solidne podstawy wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, co pozwala im zrozumieć i efektywnie wpływać na procesy socjalizacyjne i edukacyjne. Są przygotowani do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do skutecznej komunikacji za pomocą różnorodnych technik pedagogicznych.

Po zakończeniu studiów na tym kierunku, możesz podjąć pracę jako nauczyciel specjalizujący się w przedmiocie zgodnym z Twoim kierunkiem studiów, teoretyk przedmiotów zawodowych lub nauczyciel-psycholog.

Jak wygląda proces kształcenia?

Nasze studia podyplomowe mają bardzo praktyczny charakter – w ich trakcie zdobywasz nie tylko kwalifikacje i wiedzę, ale również konkretne umiejętności. Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Program studiów

Psychologia ogólna i rozwojowa
Pedagogika ogólna
Szkoła jako instytucja wychowawcza
Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu
Sylwetka rozwojowa dziecka, ucznia
Profilaktyka w szkole
Podstawy dydaktyki
Prawo i polityka oświatowa
Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
Dydaktyka opiekuńczo-wychowawcza
Dydaktyka przedmiotów ogólnokształcących
Dydaktyka przedmiotów zawodowych
Metoda Dobrego Startu
Pierwsza pomoc medyczna
Praktyka

Znajdź pracę tak jak większość naszych absolwentów

Często zadawane pytania

  • Jak szybko zdobyć przygotowanie pedagogiczne? Nasze studia podyplomowe trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły w Brzegu.
  • Co to znaczy mieć przygotowanie pedagogiczne? Przygotowanie pedagogiczne to nabycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, które są niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela.
  • Jak uzyskać przygotowanie pedagogiczne? Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać poprzez ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych, takich jak oferowane przez nas.
  • Jakie uprawnienia daje przygotowanie pedagogiczne? Przygotowanie pedagogiczne uprawnia do podjęcia pracy w szkole lub innej placówce oświatowej jako nauczyciel.

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Dołącz do naszej społeczności na studiach podyplomowych Andragog

Częste pytania

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Andragog, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej, złożyć wniosek osobiście lub wysłać wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

Mamy nadzieję, że powyższe odpowiedzi pomogą w lepszym zrozumieniu procesu rekrutacji i studiowania w Andragog. Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę daj nam znać!