Historia

Edycja XV

 

Archeologia ziem polskich
Historia starożytna powszechna
Historia średniowiecza Polski
Historia powszechna średniowiecza
Dydaktyka historii
Wstęp do badań historycznych
Nauki pomocnicze historii
Historia nowożytna powszechna
Historia nowożytna Polski do 1795 r.
Historia Polski XIX wieku
Historia powszechna XIX wieku
Historia Polski 1918-1944 r.
Historia powszechna 1918-1944 r.
Historia Polski po II wojnie światowej
Historia powszechna po II wojnie światowej
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania historii w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2023 r.
Zakończenie zajęć: 31 sierpnia 2024 r.

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uprawnienia do nauczania przedmiotu „historia i teraźniejszość” posiadają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii lub WOS.

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Dziekanat

ul. Ozimska 40
45-058 Opole

 

+48 607 888 338
+48 77 453 84 09

 
 
Facebook
2052391
Dzisiaj: 4
Ten miesiąc: 267
Zeszły miesiąc: 1.008