Pedagogika specjalna,
studia podyplomowe

Edycja III

Metryka

Nazwa kierunku: pedagogika specjalna.

Cykl rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2023/2024.

Poziom kształcenia: studia podyplomowe.

Forma prowadzenia studiów: niestacjonarne / studia podyplomowe online (hybrydowe).

Liczba semestrów: 3 – 545 godzin – pedagogiczne studia podyplomowe.

Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2023 r.

Zakończenie zajęć: 31 sierpnia 2024 r.

Cena: 1.200 zł za semestr.

Po ukończeniu kierunku pedagogika specjalna możesz podjąć pracę jako:

 • pedagog specjalny w szkole: praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, liceach oraz w szkołach specjalnych,
 • terapeuta zajęciowy: organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • pedagog w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych: praca z dziećmi i młodzieżą o różnych niepełnosprawnościach,
 • doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami: pomoc w wyborze zawodu i planowaniu kariery dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pedagog w domach dziecka: wsparcie dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej,
 • specjalista ds. integracji społecznej: praca w ośrodkach i instytucjach wspierających integrację osób z niepełnosprawnościami,
 • konsultant w zakresie edukacji specjalnej: doradztwo dla nauczycieli i rodziców w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • pracownik ośrodków wsparcia dla rodzin: wsparcie dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • pracownik organizacji pozarządowych: wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach różnych programów i inicjatyw.

Wprowadzenie

Pedagogika specjalna, dziedzina nauki o głębokich korzeniach i niezwykle ważnym znaczeniu, skupia się na wsparciu osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Współczesne podejście do nauczania specjalnego opiera się na indywidualizacji procesu nauczania i dostosowywaniu go do potrzeb ucznia. Ale dlaczego jest to tak ważne w dzisiejszym świecie?

Pedagogika specjalna, praca z konsultantem

Dlaczego edukacja specjalna
jest tak ważna?

Współczesne społeczeństwo dąży do integracji i akceptacji różnorodności. Szkolnictwo specjalne odgrywa kluczową rolę w tym procesie, pomagając osobom z trudnościami w nauce osiągnąć swój pełen potencjał edukacyjny i społeczny. Dzięki indywidualnemu podejściu i specjalistycznym metodom nauczania, rozwój pedagogiki specjalnej otwiera drzwi do świata wiedzy dla tych, którzy mogą mieć trudności w tradycyjnym systemie edukacji.

Specjalności pedagogiki specjalnej

Pedagogika specjalna nie ogranicza się jedynie do osoby ze spektrum autyzmu, ale także obejmuje osoby wybitnie zdolne. Wyróżniamy kilka głównych działów, takich jak:

 • pedagogika rewalidacyjna: skupia się na wsparciu osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • pedagogika lecznicza: koncentruje się na wsparciu osób z trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi,
 • pedagogika zdolnych i uzdolnionych: zajmuje się wsparciem dla osób o wyjątkowych zdolnościach i talentach,
 • pedagogika korekcyjna: skupia się na korekcie trudności w nauce i zachowaniu,
 • pedagogika resocjalizacyjna: pomaga osobom, które miały konflikty z prawem lub trudności w adaptacji społecznej.

Zalety wyboru tego kierunku:

01

Wszechstronność

Absolwenci pedagogiki specjalnej są przygotowani do pracy w różnych środowiskach – od szkół i placówek edukacyjnych, przez ośrodki terapeutyczne, po instytucje wsparcia dla dorosłych.
02

Rozwój osobisty

Praca z osobami o specjalnych potrzebach jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim misją. Daje możliwość codziennego przekraczania własnych granic i rozwijania empatii.
03

Stabilność zawodowa

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, absolwenci pedagogiki specjalnej mają duże szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia.

Możliwości rozwoju zawodowego:

Specjalizacje: po ukończeniu studiów istnieje możliwość dalszego kształcenia i specjalizacji w konkretnych dziedzinach, takich jak terapia zajęciowa, logopedia czy surdopedagogika.

Praca za granicą: wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów są cenione nie tylko w Polsce, ale również za granicą, co daje możliwość międzynarodowej kariery.

Historia edukacji specjalnej

Historia nauczania specjalnego w Polsce jest bogata i fascynująca. W okresie międzywojennym Maria Grzegorzewska odegrała kluczową rolę w kształtowaniu tej dziedziny, tworząc podstawy dla jej rozwoju. Jej prace i badania stały się fundamentem dla wielu późniejszych badań w tej dziedzinie.

II wojna światowa miała ogromny wpływ na rozwój edukacji specjalnej w Polsce. Wielu specjalistów zginęło podczas wojny, a wiele placówek zostało zniszczonych. Jednak po wojnie, w latach powojennych, nastąpił stopniowy rozwój tej dziedziny. Powstały nowe placówki, programy badawcze i inicjatywy, które przyczyniły się do dalszego rozwoju szkolnictwa specjalnego w Polsce.

Metody i techniki stosowane w nauczaniu specjalnym

W rozwoju pedagogiki specjalnej stosuje się wiele różnych metod i technik nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia. Od terapii sensorycznej, przez metody komunikacji alternatywnej, po technologie wspomagające nauczanie – przedmiot pedagogiki specjalnej korzystający z najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

Pedagogika specjalna, praca z terapeutą

Rola
pedagoga specjalnego


Pedagog specjalny to nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim wsparcie dla ucznia i jego rodziny. Jego rola polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na pomocy w codziennych trudnościach, motywowaniu do nauki i budowaniu pozytywnego wizerunku siebie.

Wyzwania i trudności w edukacji specjalnej

Praca w nauczaniu specjalnym to nie tylko satysfakcja, ale także wiele wyzwań. Każdy uczeń jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, co może być trudne, ale jednocześnie daje wiele satysfakcji.

Placówki, w których prowadzony jest przedmiot
pedagogiki specjalnej w Polsce

W Polsce nauczanie specjalne jest niezwykle ważne i doceniane. Istnieje wiele placówek, które oferują wsparcie dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Te placówki dostosowują swoje metody nauczania, aby zapewnić każdemu uczniowi najlepsze możliwości rozwoju.

Rodzaje placówek dla osób ze spektrum autyzmu

W Polsce funkcjonują różne typy placówek nauczania specjalnego:

 • Szkoły specjalne: Są to placówki przeznaczone dla uczniów z określonymi trudnościami w nauce. Mogą to być trudności związane z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną lub wieloraką.
 • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: Placówki te skupiają się na wsparciu uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu, oferując terapie i zajęcia dostosowane do ich potrzeb.
 • Warsztaty terapii zajęciowej: Są to placówki, które oferują wsparcie dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, pomagając im rozwijać umiejętności zawodowe i społeczne.

Przegląd uczelni kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce

 

W Polsce kierunek dla zawodu pedagoga specjalnego cieszy się dużym zainteresowaniem. Wielu młodych ludzi decyduje się na ten kierunek, widząc w nim nie tylko perspektywę stabilnej pracy, ale przede wszystkim możliwość pomagania innym.

Opole: Miasto to jest jednym z liderów w zakresie szkolnictwa specjalnego w Polsce. Uczelnie w Opolu oferują nowoczesne programy nauczania, które przygotowują studentów do pracy w różnych środowiskach edukacyjnych.

Wrocław: Wrocławskie uczelnie słyną z wysokiego poziomu nauczania i praktyk zawodowych, które dają studentom możliwość zdobycia doświadczenia jeszcze przed ukończeniem studiów.

Kraków: Kraków, jako jedno z największych miast akademickich w Polsce, oferuje szeroki wybór specjalizacji w zakresie pedagogiki specjalnej, od terapii zajęciowej po surdopedagogikę.

Toruń: Uczelnie w Toruniu skupiają się na praktycznym przygotowaniu studentów do pracy, oferując liczne warsztaty, szkolenia i praktyki zawodowe.

Podsumowanie

Pedagogika specjalna to nie tylko nauka, ale przede wszystkim sztuka nauczania i wsparcia. W dzisiejszych czasach, kiedy akceptacja i integracja stają się kluczowymi wartościami społeczeństwa, rola pedagogów specjalnych jest nie do przecenienia. Jeśli masz pasję do pomagania innym i chcesz uczynić z tego swoją misję życiową, pedagogika specjalna jest dla Ciebie.

Dołącz do naszej społeczności na studiach podyplomowych Andragog

Częste pytania

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Andragog, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej, złożyć wniosek osobiście lub wysłać wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

Mamy nadzieję, że powyższe odpowiedzi pomogą w lepszym zrozumieniu procesu rekrutacji i studiowania w Andragog. Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę daj nam znać!