Kierunki studiów pedagogicznych

Andragog – Opole

Kierunki studiów pedagogicznych w Andragog

Andragog to miejsce, gdzie możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia poprzez studia podyplomowe. Nasze kierunki studiów pedagogicznych są dostosowane do najnowszych standardów kształcenia, przygotowując Cię do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach naszej oferty, oferujemy studia w zakresie pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej. Nasze kursy są prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450).

Program studiów pedagogicznych kierunku pedagogika skierowany jest do:

 • absolwentów studiów wyższych, w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego,
 • nauczycieli, w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • nauczycieli, w zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe to nie tylko pragmatyczny sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, ale również „druga szansa” na zmianę kwalifikacji i przygotowanie do zawodu nauczyciela. W roku akademickim 2023/2024, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych prowadzone będą w wypróbowanym systemie hybrydowym. Zajęcia odbywać się będą tradycyjnie, tylko w soboty od godz 9:00, a także (po uzgodnieniu stron) w wybrane przez Państwa piątki.

Od 01 września 2022 r. wszystkie kierunki studiów mają wdrażane nowe standardy zatrudniania nauczycieli pedagogów specjalnych. W chwili obecnej brak jednak wytycznych ministerialnych odnośnie do programu kształcenia na kierunku pedagogiki specjalnej. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny. Kto może nim zostać?” opublikowanym w dniu 02 sierpnia 2022 r. przez Głos Nauczycielski.

Filia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

Andragog filia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oferuje szeroki zakres studiów pedagogicznych, które zaspokajają różne zainteresowania i cele zawodowe. Andragog w Opolu jest renomowaną instytucją edukacyjną, która oferuje szeroki zakres studiów pedagogicznych. Wszystkie kierunki studiów są starannie zaprojektowane, aby zaspokoić różne zainteresowania i cele zawodowe naszych słuchaczy. W Andragog, stawiamy na jakość edukacji, dostarczając naszym słuchaczom najnowszych informacji i umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznym świecie edukacji.

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, znana również jako Andragog, jest renomowaną instytucją edukacyjną, która oferuje szeroki zakres studiów pedagogicznych. Nasze programy są starannie zaprojektowane, aby zaspokoić różne zainteresowania i cele zawodowe naszych słuchaczy. W Andragog, stawiamy na jakość edukacji, umożliwiając naszym słuchaczom studiować kierunki pedagogiczne bogate w najnowsze informacje i umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznym świecie edukacji.

Nowość

Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję nowego kierunku studiów podyplomowych:

Pedagogika

Nasz kierunek pedagogiki skupia się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego nauczania i prowadzenia badań w dziedzinie edukacji. Wszystkie kierunki studiów mają program idealny dla osób, które chcą zrozumieć, jak ludzie uczą się i jak najlepiej dostosować metody nauczania do różnych stylów uczenia się.

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI   EDYCJA VIII
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO   EDYCJA XX
 3. BIOLOGIA   EDYCJA XIII
 4. BIZNES I ZARZĄDZANIE (podstawa programowa w opracowaniu)   NOWOŚĆ
 5. CHEMIA   EDYCJA VIII
 6. DORADZTWO ZAWODOWE   EDYCJA XIV
 7. DORADZTWO ZAWODOWE, BIZNES I ZARZĄDZANIE (podstawa programowa w opracowaniu)   NOWOŚĆ
 8. DYDAKTYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO   NOWOŚĆ
 9. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA   EDYCJA XV
 10. FIZYKA   EDYCJA XI
 11. GEOGRAFIA   EDYCJA XVI
 12. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA   EDYCJA VIII
 13. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I TANIEC Z RYTMIKĄ   EDYCJA IV
 14. HISTORIA (HiT)   EDYCJA XV
 15. HISTORIA (HiT) I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ   NOWOŚĆ
 16. INFORMATYKA   EDYCJA XX
 17. INTEGRACJA SENSORYCZNA   EDYCJA III
 18. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ   EDYCJA XXIV
 19. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ   EDYCJA IV
 20. JĘZYK POLSKI   EDYCJA IX
 21. MATEMATYKA   EDYCJA XII
 22. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE   EDYCJA XIX
 23. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM   EDYCJA XIII
 24. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE   EDYCJA XXIV
 25. PRZYRODA   EDYCJA XVII
 26. TANIEC I RYTMIKA   EDYCJA VII
 27. TECHNIKA   EDYCJA XVI
 28. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ   EDYCJA XIV
 29. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE   EDYCJA X
 30. WYCHOWANIE FIZYCZNE   EDYCJA X
 31. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA   EDYCJA VI
 32. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ   EDYCJA XXII

Pedagogika specjalna

Nasz kierunek pedagogiki specjalnej skupia się na nauczaniu i wsparciu osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Program ten jest idealny dla osób, które chcą studiować kierunki pedagogiczne by później pracować z osobami z niepełnosprawnościami, pomagając im osiągnąć ich pełny potencjał edukacyjny.

Studia magisterskie

Nasze studia magisterskie z pedagogiki oferują zaawansowane szkolenie i badania w dziedzinie edukacji, przygotowując studentów do pełnienia ról liderów i innowatorów w swojej dziedzinie. Program ten jest skierowany do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie edukacji, a także do tych, którzy chcą prowadzić badania w tej dziedzinie.

Pedagogika

Nasze studia magisterskie z pedagogiki oferują zaawansowane szkolenie i badania w dziedzinie edukacji, przygotowując słuchaczy do pełnienia ról liderów i innowatorów w swojej dziedzinie.

Studia podyplomowe

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych oferują specjalistyczne szkolenie i badania w dziedzinie edukacji, umożliwiając absolwentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Program ten jest skierowany do osób, które już pracują w dziedzinie edukacji i chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę.

Kurs pierwszej pomocy medycznej

Kurs pierwszej pomocy oferowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, znaną jako Andragog, to nieoceniona inwestycja w Twoje umiejętności i bezpieczeństwo. Ten kurs jest skierowany do każdego, kto chce nauczyć się podstawowych technik udzielania pierwszej pomocy, które mogą uratować życie. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat postępowania w sytuacjach nagłych, takich jak zasłabnięcia, krwotoki czy zatrzymanie krążenia. Kurs obejmuje również naukę o prawidłowym ocenianiu stanu poszkodowanego i wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Absolwenci kursu otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności, co może być dodatkowym atutem w wielu zawodach.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych programów studiów, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!